Bejelentés


Minden, ami Karancskeszi Helyből, helybe


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

................ Karancskeszi (Keszi) Árpád-kori település. Nevét 1227-ben említette először oklevél Kesyv néven.
........Keszi a magyar Keszi törzs tagjairól elnevezett település. A falu első ismert birtokosai a Záh nemzetség tagjai voltak.
........1227-ben az idevaló Osl fia Watha comest említi egy oklevél, aki rokonaival hozzájárult Hartyán eladásához. 1262-ben már egyházas hely volt, ekkor Szent Mihályról elnevezett templomát és papját is említik.
........1330-ban a a korábban Csák Máté szolgálatában álló Zách nemzetségből származó Felicián merényletet kísérelt meg Károly Róbert király és családja ellen, mely tettéért az agg Felicián életével fizetett. Családját harmadiziglen kiirtották és birtokait is elkobozták.
........1332-ben a pápai tizedjegyzék szerint papja 6 garas pápai tizedet fizetett.
........1335-ben Károly Róbert király a Záh nemzetséghez tartozó Zách Felicián merénylete miatt az e nemzetséghez tartozó Kesziek birtokait is elkobozta és Ákos nemzetséghez tartozó Celen fia Sándor fia Jánosnak adta, Keszit és Falkostelkét.
........1332-ben a pápai tizedjegyzék szerint papja 6 garas pápai tizedet fizetett.
........1548-ban Géczey László, Székely Simon és Ferenc, valamint Tarnóczy Sebestyén volt a földesura, majd 1558-ban Berényi András, Zerdahelyi István, Pelinyi Bálint és Muraközy Mátyás nyertek e helységben részjószágokat Ferdinánd királytól.
........1598-ban és 1651-ben Mocsáry Gergely volt a földesura, de mivel a falu a hódoltsághoz tartozott, a hatvani agának is adózott.
........1715-ben 15 és 1720-ban 19 magyar háztartást vettek itt fel az összeírásba. 1740-ben a Mocsáry, Bene és a Holecz családok, 1770-ben több birtokosa is volt, köztük: gróf Berényi, Jakabfalvy, Szent-Ivány, Bene, Mocsáry családok, 1826-ban pedig Losonczi Gyürky István özvegye, Básthy Dánielné, Jakabfalvy Miklós özvegye, Horváth Antal és Bakó Gábor.
........1831-ben, nagy kolera járvány tört ki a településen, melyben 97-en estek áldozatul, 1873-ban pedig 85-en.
........Az 1900-as évek elején pedig Mocsáry Ödön, Székely Albert, Kóczán Miklós, Mocsáry Miklós, gróf Pejacsevich Mikó Endre és Striss Ferenc volt a nagyobb birtokosa. Az 1831-ben, augusztus havában itt kitört kolerának 97-en estek áldozatul, 1873-ban pedig 85-en. A róm. kath. plebánia 1332-1337-ben már fennállott. A helység régi, csúcsíves templomát 1748-ban alakították át s ezzel eredeti jellegéből kiforgatták. A községben egy gőzmalom van üzemben. Ide tartoznak: Kutas-, Bánya-, Betekincs-, Büdöskút-, Hólya-, Lászlóvölgy-, Lyukvölgy-, Poklyos-, Sötétlápa-, Szandaalja-, Szőlőkalja-, Szőlőkút-, Tutucska és Völgyfő puszták és Gizellamajor. Karancsság.
........A 20. század elején Karancskeszi Nógrád vármegye Salgótarjáni járásához tartozott.
........1910-ben 1305 lakosa volt, melyből 1302 magyar volt. Ebből 1249 római katolikus, 41 evangélikus, 1 izraelita volt.


PALÓC OLIMPOSZ: A KARANCS-HEGYA FALU KÖZEPE TAVASSZAL
KARANCSKESZI HÓ ALATTTÓPARTI PIHENŐ PARKIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!